Kiểm thử

Tất cả các PCB trần được kiểm tra trước khi vận chuyển hay lắp ráp và tất cả các chi tiết được kiểm tra bằng cách sử dụng các đơn vị kiểm tra quang học tự động (AOI).

Bare Board ATE

ATE (Automatic / Automated Test Equipment) thiết bị kiểm tra tự động là bài kiểm tra trên PCB trần để chắc chắn không có mạch hở hoặc ngắn trên PCB.

Chức năng

Phần lớn khách hàng hiện tại của chúng tôi mong muốn chúng tôi thực hiện một vài mức độ kiểm tra đối với PCB, cụm lắp ráp hay sản phẩm hoàn thiện của họ. Thông thường sẽ có hình thức kiểm tra chức năng, nghĩa là kiểm tra hoạt động của khối lắp ráp. Chúng tôi sẵn lòng chấp nhận thiết bị thử nghiệm phù hợp của khách hàng hay nhân rộng nó theo yêu cầu. Khách hàng có thể yêu cầu các bài kiểm tra riêng, chúng tôi sẽ tạo ra một quy trình thử nghiệm tùy chỉnh. Chúng tôi cũng có thể làm việc với khách hàng để phát triển quy trình thử nghiệm của họ.

Flying Probe Test

Trong một số trường hợp kiểm tra chức năng có thể không khả thi. Ví dụ khối lắp ráp chỉ là một phần nhỏ của một hệ thống tích hợp. Trong những trường hợp đó, kiểm tra Flying Probe có thể là một lựa chọn. Thiết bị này cho phép thăm dò tất cả các nút kết nối trên bảng kiểm tra lắp ráp cho bất kì thành phần hoặc lỗi sản xuất.

Chúng tôi vui lòng thảo luận về các yêu cầu thử nghiệm của quý khách một cách chi tiết hơn. Liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ.