Linh kiện

Mua sắm và kiểm soát vật liệu.

Chúng tôi sẵn lòng cung cấp dịch vụ, sản xuất theo hợp đồng sử dụng vật liệu do khách hàng cung cấp. Nhưng tại sao bạn không thử tận dụng dịch vụ mua sắm đầy đủ của chúng tôi? Hãy để chúng tôi giảm bớt gánh nặng của bạn bằng cách mua tất cả linh kiện  điện tử thay bạn. Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ 3P có mối quan hệ giao dịch với nhiều nhà sản xuất, phân phối các thành phần hàng đầu. Bằng cách cho phép chúng tôi kiểm soát vật liệu của bạn, chúng tôi có thể đồng bộ hóa lịch trình để giảm thiểu nguy cơ chậm trễ sản xuất. Điều này cũng giải phóng thời gian của bạn và giảm chi phí nội bộ.

Lỗi thời và khó khăn trong việt tìm nguồn cung cấp.

Quản lý sự lỗi thời là một trong những vấn đề chính mà ngành công nghiệp điện tử hiện nay phải đối mặt. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tìm các nguồn cung khó tìm hay các bộ phận quá cũ. Chúng tôi đã xây dựng mối quan hệ với một số nhà cung cấp tin cậy trong lĩnh vực này.

Liên hệ với chúng tôi để thảo luận về các yêu cầu của bạn.