Quy trình sản xuất

Sau đây là các bước tổng thể để sản xuất PCB tiêu chuẩn:

 • Bước 1: Tạo phim.

 • Được tạo ra từ các tệp GERBER, thể hiện bố cục của bảng mạch.
 • cut_raw_material_150x150
 • Bước 2: Cắt nguyên liệu thô.

 • Đối với bảng chuẩn PTH, có thể sử dụng FR4 hai mặt bằng đồng, dày 1,6mm.
 • drill_holes_150x150
 • Bước 3: Khoan lỗ khoan.

 • Mô hình lỗ khoan sử dụng máy khoan NC.
 • copper_plating_150x150
 • Bước 4: Mạ đồng.

 • Mạ đồng trong các lỗ khoan.
 • apply_image_150x150
 • Bước 5: Áp dụng hình ảnh.

 • Áp dụng màng sơn khô nhạy sáng (tấm chống thấm) lên panel. Sử dụng nguồn sáng và film phim UV phơi panel. Phát triển vùng được chọn từ panel.
 • pattern_plate_150x150
 • Bước 6: Mạ mẫu.

 • Điện hóa để mạ đồng lên các lỗ và các khu vực.
 • etch___strip_150x150
 • Bước 7: Khắc và tẩy mạ.

 • Bỏ lớp phủ khô và khắc mạ đồng.
 • solder_mask_150x150
 • Bước 8: Mặt nạ hàn.

 • Áp dụng vùng mặt nạ hàn cho toàn bộ bảng ngoại trừ các miếng hàn.
 • board_finish_150x150
 • Bước 9: Hoàn thành bảng.

 • Áp dụng HASL (Hot Air Solder Levelling).
 • legend_150x150
 • Bước 10: Chú thích.

 • Áp dụng các thành phần bằng cách sử dụng quy trình in lụa.
 • ATE Test
 • Bước 11: ATE.

 • Kiểm tra liên tục.
 • Routing
 • Bước 12: Chế tạo.

 • Định tuyến chu vi của bảng bằng cách sử dụng bộ định tuyến NC.