Tin tức

The Art Of Soldering

The Art Of Soldering

1/3/2017 5:48:00 PM / Đăng bởi CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 3P / (0) Bình luận

Soldering is hugely important to us as a business, as almost every product and service that we provide to our customers involves soldering in some way. From PCB Assembly to BGA placement , cable assembly to SMT assembly , we’d be pretty stuck if nobody in our team knew... [Đọc tiếp]

Hướng dẫn cách phủ đồng mạch in trong OrCad

Hướng dẫn cách phủ đồng mạch in trong OrCad

12/31/2016 4:30:00 AM / Đăng bởi CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 3P / (0) Bình luận

HƯỚNG DẪN CÁCH PHỦ ĐỒNG MẠCH IN TRONG ORCAD Có những bạn khi gửi mạch cho chúng tôi, việc đổ đồng cho board mạch của các bạn vẫn chưa đúng quy chuẩn Kim Sơn, thường các bạn để ở chế độ mặc định của Phần mềm. Điều này sẽ dễ bi lỗi dính mạch khi chúng tôi gia công vì khoảng cách khá nhỏ. Để tránh phải... [Đọc tiếp]

Tin tức mới nhất

Công nghệ

How SMT Assembly Changed Technology – ‘Computer Weight Loss’

Video