Tư vấn, Thiết kế, Kiểm thử

Chúng tôi luôn nói với khách hàng rằng chúng tôi muốn tham gia vào dự án của họ càng sớm càng tốt.

Điều đó không chỉ giúp chúng tôi làm quen với dự án mà chúng tôi còn có thể cung cấp những gợi ý để cải thiện thiết kế.

Bên cạnh việc thiết kế thì việc kiểm tra thiết kế cũng rất quan trong. Chúng tôi có thể cung cấp nhiều cách thức để kiểm tra thiết kế. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc tạo ra các bài kiểm tra tùy chỉnh cho từng khách hàng.

Bạn cũng có thể tận dụng kiến thức sâu rộng của chúng tôi về thị trường thành phần. Không chỉ tiết kiệm chi phí do mối quan hệ lâu dài với các nhà cung cấp, chúng tôi còn giúp bạn tiết kiệm thời gian và các rắc rối trong công việc.

Hơn nữa, bạn có thể tìm kiếm lời khuyên về các công nghệ mới và các kĩ thuật sản xuất tương ứng. Chúng tôi sẽ giúp bạn đi đúng hướng bao gồm việc trợ giúp với các nguyên tắc thiết kế, xây dựng các tiêu chuẩn, và nhiều tài liệu hỗ trợ khác.